Kompletní nákupní know how

Proč téma „Kompletní nákupní know how“?

 • V současné době rostou extrémně nároky na nákupčí a nákupní útvary. Nákupčí musí ve velmi krátké době doplnit potřebnou sadu nákupních znalostí a dovedností pro zvládnutí stále náročnější práce v nákupu.
 • Pracuji s desítkami nákupních útvarů a identifikoval jsem nejpotřebnější znalosti a dovednosti pro nákupčí pro současnou dobu. Všechny jsem je zahrnul do tohoto školení.
 • Vhodné pro začátečníky jako vstupní sada dovedností, která jim umožní hned se zapojit plně do práce nákupu. A zároveň vhodné pro pokročilé nákupčí jako připomenutí a hlavně uplatnění znalostí na všechny postupy mnohokrát úspěšně aplikovány v praxi nákupu.
 • Školení neobsahuje téma vyjednávání, které je předmětem samostatného tréninku Cenová jednání pro nákupčí.

Co se naučíte?

 • Budete umět vytvořit komoditní strategii jakékoliv nákupní kategorie, vytvořit akční plán rozvoje nákupní kategorie a vše realizovat v praxi.
 • Budete znát dlouhý seznam možností jak dosáhnout úspor i v současné složité době rostoucích cen.
 • Dozvíte se možnosti digitalizace v nákupu a budete umět identifikovat příležitostí pro digitalizaci ve své praxi.
 • Získáte návod na efektivní mapování a nastavení interního procesu nákupu a komunikaci s interními klienty.
 • Získáte kompletní know how pro kvalitní a úspěšná výběrová řízení.
 • Získáte rozsáhlou sadu studijních materiálů, návodů a postupů pro vaši práci v nákupu.

Proč se mnou?

 • Pracuji s desítkami nákupních útvarů a jsem neustále v praxi, takže přesně vím, co funguje a co nákupčí potřebují.
 • Všechny postupy jsem sám v praxi uplatňoval a jsou úspěšně realizovány v desítkách nákupních útvarů, kterým jsem je předal.
 • Není to nic načteného. Vše vychází z praktických zkušeností. Urychlíte tak svou cestu k úspěchu v nákupu.

Jaký bude program?

 • Jak se mění role firemního nákupu v současné i budoucí době.
 • Komoditní strategie jako nejsilnější trend současného nákupu. Komplexní popis strategie a postupu každé nákupní kategorie podle v praxi ověřené metodiky.
 • Výběrová řízení, poptávky. Kompletní metodika a postupy pro různé nákupní situace.
 • Digitalizace, automatizace, robotizace, elektronizace -trendy, nástroje, efekty, dopady do práce nákupu. Příklady z reálné praxe.
 • Úspory v době rostoucích cen. Kompletní metodika pro hledání, identifikaci a výpočet úspor v celém nákupním procesu, tedy nejen v nákupním útvaru.
 • Interní komunikace v nákupním procesu. Vliv nenákupních útvarů na průběh a výsledek nákupu a jak ho využít. Jak mapovat a nastavit interní nákupní proces a management nákupního požadavku pro nejlepší výsledek pro celou firmu.
 • Management dodavatelů. Vše o práce, komunikaci s dodavateli.
 • SCM a jak ho sestavit a využít. Shromažďování informací o dodavatelích.
 • Hodnocení, kvalifikace, řízení dodavatelů.

Pro koho je to určeno?

 • Po operativní, strategické, komoditní i projektové nákupčí.
 • Pro nákupní manažery a vedoucí nákupních útvarů.
 • Pro majitele a ředitele firem, kde je nákupní útvar.
 • Pro všechny profese, které se podílí na nákupním procesu.

Termín, místo, cena

 • 26. 2. 2024 Praha, Klimenstká 50
 • 19 800,- Kč bez DPH

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.