Prodávejte nákupčím

Proč téma „Prodávejte nákupčím“?

 • Tohle je unikátní a jediný workshop a trénink na trhu, který obchodníkům otevře dveře do práce firemního nákupu a ukáže vám jak využít firemní nákup jako vstupní bránu k obchodnímu úspěchu u firemních zákazníků.
 • Komunikace s nákupčími se stává pro obchodníky nezbytností pro úspěšný prodej do firem. Důvodem je rostoucí význam a role nákupu, který stále častěji slouží jako vstupní brána pro dodavatele do firem.
 • Znalost nákupních procesů, nákupu a nákupního rozhodování však často zůstává obchodníkům utajena. A přitom je pro úspěch zásadní
 • Přestaňte brát nákupčí podceňovat, brát je jako překážku nebo dokonce nepřítele, ale jako příležitost. Vyplatí se to. 

Co se naučíte?

 • Jak prostřednictvím nákupních útvarů a nákupčích zlepšit úspěšnost prodeje do firem.
 • Jak funguje firemní nákup, jak funguje nákupní, jak probíhá nákupní rozhodování.
 • Jak budovat dlouhodobý vztah s nákupčími na základě kompetence a vzájemné důvěry.
 • Jak zaujmout, vystoupit z řdy a předběhnout konkurenci.
 • Získáte jedinečné know how, které zůstává obchodníkům skryto.

Proč se mnou?

 • Mám 24 let praxe v nákupu ( z toho 12 let aktivní služba). Spolupracoval jsem na rovoji nákupu s více než 200 firmami a protrénoval více než 5000 nákupčích. 
 • Vím, jak nákup pracuje, komunikuje, vyjednává, jak probíhají nákupní procesy v různých typech firem a trhů, čím je nákup motivován, jaké metody a postupy používá a proč.
 • A také vím jak se prosadit jako dodavatel. Jak navázat vzájemně prospěšnou spolupráci.
 • Podělím se s vámi o vše co vím. Naučím vás jak využít nákup jako vstupní bránu k firemním zákazníkům. 

Jaký bude program?

Program je kombinací workshopu a tréninku. 

 • Určeno max pro 4 osoby z důvodu náročnosti programu a zachování indiviuálního  a praktického přístupu ke každému účastníkovi. 
 • V rámci úvodního workshopu projdeme způsob fungování firemních nákupních procesů od vzniku požadavku, interní proces, strategii nákupu až po výběr dodavatelů a vyjednávání.
 • V rámci tréninku budeme trénovat vyjednávání (se mnou jako zástupcem nákupu) skutečné situace z praxe. Odnesete si osobní vyjednávací know how pro nákup. 
 • Práce pro účastníky začíná ještě před zahájením tréninku a to  přípravou a komunikací s lektorem na zákaldě předem zaslaných materiálů a pokynů. Důvodem je nutnost přípravy na vlastní trénink, aby proběhl s maximálním užitkem pro účastníky. 

Témata. 

 • Průběh nákupního procesu a způsob nákupního rozhodování firemních zákazníků . Jak je využít pro úspěch obchodu.
 • Strategie nákupu firemních nákupčích. Jak vybírají dodavatele. Jaká volí kritéria pro výběr a proč. Jak ovlivnit a využít proces výběru.  Jak zvýšit své šance na úspěch v poptávce či výběrovém řízení. 
 • Pravidla nákupu, kompetence a vliv jednotlivých útvarů. Podle jakých pravidel funguje proces. Umožní Vám to se zaměřit na ty správné lidi.
 • Digitalizace nákupu a nákupních procesů a co to znamená pro dodavatele.
 • Specifická komunikace a vyjednávání s firemním nákupem. 
 • Cenové jednání.  Cenotvorba. Necenové faktory využívané nákupčími. Jak to udělat, aby nákup zajímali i jiné parametry než cena.
 • Motivace a preference nákupu. Trendy. Kam jde firemní nákup a na co se připravit.

Materiály.

 • Odnesete si sadu materiálů pro další využití v praxi.

Pro koho je to určeno?

 • Pro prodejce a obchodníky, obchodní ředitele, kteří prodávají do firem, kde je firemní nákup.

 • Pro majitele, ředitele firem, kteří chtějí zvýšit svoje prodeje do firem.
 • Pro všechny profese, které přichází v rámci obchodního procesu do kontaktu s firemními nákupčími.

Termín, místo, cena

 • 14. - 15.03. 2023, 8:30 - 16:30 (registrace uzavřena) 
 • 13. - 14. 6. 2023
 • Praha
 • 27 800,- Kč bez DPH

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.