Škola firemního nákupu 

Škola firemního nákupu zaměřená na klíčové nákupní dovednosti nejvíce ovlivňující průběh a výsledek nákupního procesu

Termíny 21. 10., 31. 10., 7. 11., 13. 11., 20. 11., 27. 11. 2024

 • Na podzim otevírám zcela novou a veřejnou školu firemního nákupu.
 • Veřejnou proto, že je otevřená všem (tedy téměř všem). 
 • Veřejnou proto, že jsem připravil takovou cenu, aby se mohl zúčastnit opravdu každý, i ten, kdo si to platí sám. 
 • Má rozsah 6 dnů od 21. 10. do 27.11. 2024 + domácí příprava mezi moduly. Místo Praha.
 • Je čas více dostattéma nákupu, osvětu, práci, důležitost nákupu na veřejnost v B2B byznysu.
 • Vhodná jako vstup do nákupu pro začátečníky a méně zkušené, jako opakování pro zkušené i jako exkurze do nákupu pro ostatní profese, majitele firem i pro obchodníky. 

Připravil jsem školu, která obsahuje klíčové znalosti a dovednosti pro:

 • Pro každodenní práci nákupu, nákupčích a dalších profesí podílejících se na nákupním procesu a rozhodování.
 • Využití možností nákupního procesu.
 • Plnění role nákupu a jeho cílů.
 • Pro zajišťování potřeby firmy v potřebné specifikaci, kvalitě, čase, množství od těch nejvhodnějších dodavatelů za těch aktuálně nejlepších podmínek na trhu.
 • Zahrnující klíčové nákupní dovednosti od průběhu nákupního procesu až po výběr dodavatele. 

Účastníci obdrží rozsáhlé materiály ke každému tématu včetně návodů jak dané téma palikovat do praxe. A na každémmodulu cvičení aplikace daného tématu do praxe. 

Všichni obdrží certifikát o absolvování. 

Obsah Školy firemního nákupu

Modul 1 - Nákupní proces, průběh, účastníci, komunikace. Role nákupu. 

Jak má být nastaven, prováděn, řízen nákupní proces, aby plnil jemu určenou roli a cíle. Zajišťování potřeb společnosti, v potřebné specifikaci, kvalitě, čase, od těch nejvhodnějších dodavatelů a za co nejvýhodnějších podmínek. Jak komunikovat mezi útvary v nákupním procesu. Jak správně vytvářet nákupní požadavek. 

 • Role a pozice nákupu ve firmě. Typy nákupu.
 • Organizace a struktura nákupu. 
 • Spolupráce s ostatními procesy, útvary a profesemi ve firmě.
 • Nákupní požadavek, vznik, management, administrace.
 • Výrobkové, parametrické, funkčně zadání nákupu.
 • Tři fáze nákupního procesu popis, význam pro celkový výsledek nákupu.
 • Průběh a účastníci nákupního procesu od začátku až po výstup nákupu.
 • Kompetence, odpovědnost, rozdělení činností v nákupním procesu.
 • Pravidla, směrnice nákupního procesu.
 • Komunikace mezi profesemi a typy nákupu v rámci nákupního procesu.
 • Elektronizace v nákupním procesu.
 • Praktické cvičení: 8 kroků efektivní analýzy a nastavení nákupního procesu.

Rozsah 1 den. 

Modul 2 - Strategie nákupu a strategické nástroje nákupu

Jak vytvořit a uvést do praxe strategii nákupu. Celkovou i jednotlivých nákupních kategorií. Co vše je součástí nákupní strategie a ovlivňuje jí.

 • Strategie nákupu a její návaznost na strategii firmy.
 • Metody, nástroje pro práci s nákupními kategoriemi a položkami.
 • Pareto, ABC, XYZ. Jednoduché, ale účinné metody.
 • Komoditní matice, základní nástroj strategie nákupu pro identifikace pozice na trhu, její využití či změny a pro určení nejvhodnějšího postupu nákupu.
 • Úvod do komoditní strategie, strategie nákupní kategorie (bude předmětem samostatného modulu).
 • Cenotvorba, strategie ceny a nákladů. Cenové doložky, rozpady cen a  další nástroje a postupy pro řízení cen v nákupu.
 • Analýza spotřeby, nákupů, dodavatelů, podmínek nákupu.
 • Kam směřuje firemní nákup.
 • Praktické cvičení: začlenění „svých“ nákupních kategorií do komoditní matice.

Rozsah 1 den.

Modul 3 - Výběr dodavatelů, výběrová řízení, poptávky. E-aukce

Výběrová řízení a poptávky je vedle vyjednávání zásadní dovedností pro plnění cílů nákupu. Už dávno to není odeslání excelovské tabulky a její nacenění a vybrání nejnižší ceny. Je to komplexní nástroj pro výběr toho nejvhodnějšího dodavatele pro různé úrovně zadání.

 • Typy výběrových řízení. Které, kdy, jak použít.
 • Fáze výběrového řízení.
 • Kritéria hodnocení nabídek. Možnosti, tvorba, vyhodnocení,
 • Kompletní metodika pro přípravu, průběh, vyhodnocení VŘ od A do Z.
 • Elektronizace výběrových řízení. E-aukce, e-poptávky.
 • Kompetence a odpovědnost ve výběrovém řízení.
 • Formy a využití poptávek v nákupu.
 • Praktické cvičení: aplikace poctivého výběrového řízení na vybranou kategorii.

Rozsah 1 den.

Modul 4 – Úspory a měření výkonosti nákupu, ekonomika pro nákupčí

Dovednost rychle a efektivně najít úspory v nákupním procesu je nezbytná a a pro přežití firem zásadní. Skutečné úspory, skutečné snížení nákladů. Neméně důležitá je důležitá znalost jak se promítají do účetnictví a do nákladů firmy.

 • Kompletní metodika hledání, realizace a vykazování úspor ve všech částech nákupního procesu.
 • Jak spolupracovat s ostatními útvary na hledání a realizaci úspor. S konstrukcí, technologií, prodejem, výrobou, údržbou a dalšími.
 • Jak vyhledávat zdroje úspor, určovat jejich potenciál a jejich výtěžnost a efektivitu, aby práce na úsporách byla maximálně efektivní a hledalo se jen tam, kde to má smysl.
 • Promítání úspor do controllingu, projektů, kalkulací, rozpočtů.
 • Tipy na obvyklé i méně časté způsoby dosahování úspor.
 • Jak připravit a vést projekty úspor.
 • Plánování úspor.
 • Získáte Menu úspor, které obsahuje výčet možností úspor v nákupním procesu a povede Vás realizací úspor krok za krokem jednoduše a přehledně. Stane se nepostradatelným průvodcem a pomocníkem při Vaši práci na úsporách.
 • Nezbytné ekonomické a finanční minimum pro nákupčí.
 • Praktické cvičení: vytvoření  plánu úspor.

Rozsah 1 den.

Modul 5 - Management dodavatelů. Kvalifikace, hodnocení, řízení, komunikace. 

Komunikace s dodavateli. Znalost  řízení celého dodavatelského řetězce. Umět posoudiz schopnost a komptenci dodavatel a vybrat tohos právného pro spolupráci. To jsou dovednosti bez kterých se žádný nákupočí neobejde, aby mohl spolupracovat s kompetentními a kvalifikovanými dodavateli. 

 • Způsoby kvalifikace dodavatelů
 • Metody hodnocení dodavatelů.
 • Strategie komunikace a řízení dodavatelů.
 • Praktické situace spojené s komunikací s dodavateli.
 • Praktické cvičení: Jak vytvořit funkční management dodavatelů.

Rozsah 1/2 den.

Modul 6 - Komoditní strategie

Komoditní strategie je z praxe vzniklá unikátní metodika pro řízení nákupu každé nákupní kategorie. Přizpůsobuje nákupní procesy a postupy aktuální sitauci na trhu a umožňuje čelit současným i budoucím výzvám trhu a nákupu plnit profesionálně svoji roli ve firmě. Umožní vám včas zachytit změny na trhu a upravit podle nich změna v nákupních postupech.

 • Jak zjistit informace, vyhodnotit je a vytvořit tu nejlepší strategii nákupu jakékoliv nákupní kategorie. S ní  maximálně využit možností dodavatelského trhu a know how všech útvarů podílejících se na nákupním procesu. Prostě dosáhnout toho nejlepšího nákupního výsledku a celý postup mít maximálně efektivní, transparentní a  zdokumentovaný jako klíčové nákupní know how. 
 • Naučíte se  vytvářet a v praxi využívat komoditní strategii jakékoliv nákupní kategorie podle unikátní v praxi ověřené metodiky. Včetně vytvoření ročního akčního plánu pro systematické zlepšování.
 • Naučíte se propojovat a vylepšovat jednotlivé fáze nákupního procesu do celku a tím výrazně zlepšovat efektivitu i výsledek nákupu. 
 • Vše si sami na místě vyzkoušíte na své vybrané nákupní kategorii. 

 Rozsah 1 1/2 den. 

Součástí Školy firemního nákupu není modul vyjednávání. Všichni registrovaní na Školu firemního nákupu mají ovšem možnost registrace na Workshop byznys vyjednávání  a Trénink cenového vyjednávání za zvýhodněnou cenu bez omezení data registrace uvedených u těchto akcí, a to až do vyčerpání kapacity. Obsah a termíny workshopu a Tréninku cenového jednání najdete v sekci Otevřené tréninky zde na webu. Využití této možnosti prosím uveďte v poznámce při registraci. 

Při požadavku na registraci pouze vybraných modulů toto napište do poznámky při registraci. Cena za samostatné moduly je uvedná v části Termín, harmonogram,cena.

Pro koho je určeno

 • Pro nákupčí, manažery nákupu.
 • Pro všechny profese, které se podílí na nákupním procesu a rozhodování.
 • Pro majitele firem a manažery,kteří chtějí zavést profesionální firemní nákup ve své firmě nebo již exitující naplno využít.
 • Pro firmy, které potřebují naučit nové nákupčí nákupní řemeslo, tak aby urychlili jejich zapracování.
 • Pro zkušené nákupčí, kteří si chtějí udělat opakování a aktualizaci nákupních dovedností.
 • Pro obchodníky, kteří chtějí proniknout skutečně detailně do nákupního procesu, nákupního rozhodování i do práce nákupu, tak aby ho to mohli naplno využít k většímu prodejnímu úspěchu. 

Termín, harmonogram, cena

 • Modul 1 - 21. 10. 2024, Model 2 - 31. 10. 2024, Modul 3 - 7. 11. 2024, Modul 4 - 13. 11. 2024, Modul 5 - 20.11. 2024, Modul 6 - 27.11. 2024 
 • Kapacita  maximálně 16 míst prezenčně.
 • Harmonogram 9:00 - 16:30.
 • Základní cena všech 6 modulů - 46860,- Kč bez DPH
 • Při registraci do 31.7. 2024 cen celé Školy firemního nákupu 38860,- Kč bez DPH. 
 • Možnost účasti na jednotlivých modulech. Cena jednoho modulu samostatně 11800,- kč bez DPH. 
 • Platba 100 % včetně DPH předem. Po registraci bude zaslána zálohová faktura. 
 • Registrace zde na webu, nebo e-mailem, nebo zprávou na linkedin. Všechny varianty možné. Záleží jen na vás, která vám vyhovuje. 
 • V ceně káva, čaj , voda.  Oběd není v ceně. Ale bude k dispozici základní catering. 

Bonusový program

 • Individuální mentoring během a po skončení Školy firemního nákupu zaměřený na co nejrychlejší uplatnění získaných dovedností v praxi, případně na tvorbu komoditní strategie, analýzy nákupníího proceu, plánu úspor či zadání výběrového řízení,nebo jiný projekt dle dohody. 
 • Obsah mentoringu a jeho cena na vyžádání pro registrované účastníky. 

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.