Úspory v nákupu

Proč téma „Úspory v nákupu“?

 • Externí nákupy surovin materiálů, služeb, investice, výrobků, komponentů tvoří ve firmách 40 – 80 % všech výdajů podle typu podnikání a výroby. Jednoznačně jsou to nejvýznamnější náklady firmy.  A jejich výše závisí na kvalitě práce nákupu a všech, kdo se na nákupním procesu podílejí. Každá koruna úspor se zde promítá přímo do marže. 
 • V současné době (srpen 2022) je a dlouho ještě bude pro firmy klíčová maximální úspora vstupních nákladů pro jejich konkurence schopnost a v některých případech i pro jejich přežití. Skutečně každá koruna ušetřená v nákupu na vstupu tak,  aby se to na výstupu nepoznalo, se počítá. V tomto má nákup nezastupitelnou roli.
 • Dovednost rychle a efektivně najít úspory v nákupním procesu je nezbytná a a pro přežití firem zásadní. Skutečné úspory, skutečné snížení nákladů.
 • Až na výjimky si žádná firma nemůže dovolit promítnout tržní zdražení vstupů v plné výši do svých cen pro B2B zákazníky. Proto je hledání úspor tak důležité. Dává firmě obrovskou konkurenční výhodu. 

Co se naučíte?

 • Dosahovat úspory v celém nákupním procesu od plánování, tvorby a mangementu nákupního požadavku, výběru dodavatele, vyjednávaní až po realizaci.
 • Komunikovat a vyjednávat s ostatními útvary při hledání a realizaci úspor, protože jen tak lze vytěžit maximum možných úspor.
 • Úspory přehledně, srozumitelně a prokazatelně vykazovat.
 • Několik desítek metodik pro výpočet a vykazování skutečných úspor.
 • Uvidíte, že 80 % potenciálu úspor je mimo oblast snížení ceny, které už dnes nefunguje.
 • Naučíte se pracovat s cost avoidance, jako metodikou úspor založenou na dosažení nižší zdražení než by bylo objektivně nutné.
 • Získáte kompletní metodiku pro vedení projektů úspor jako dlouhodobé činnost v nákupním procesu.
 • Naučíte se spolupracovat s controlingem jako útvarem pro prověřování dosažených úspor.
 • Rozjedete si svůj projekt úspor přímo na místě.

Proč se mnou?

 • Mám 23 let praxe v nákupu a hledání a realizace úspor byl vždy jedna z mých hlavních činností.
 • Vedl jsem projekty úspor ve své praxi i u klientů.
 • Vytvářel jsem metodiky hledání, realizace a i prezentace úspor pro své klienty.
 • Vedl jsem desítky firemních i otevřených workshopů na téma úspor.
 • Mám zkušenosti napříč obory, velikostmi firem i formami vlastnictví.

Jaký bude program?

 • Kompletní metodika hledání, realizace a vykazování úspor ve všech částech nákupního procesu.
 • Jak spolupracovat s ostatními útvary na hledání a realizaci úspor. S konstrukcí, technologií, prodejem, výrobou, údržbou a dalšími.
 • Jak vyhledávat zdroje úspor, určovat jejich potenciál a jejich výtěžnost a efektivitu, aby práce na úsporách byla maximálně efektivní a hledalo se jen tam, kde to má smysl.
 • Promítání úspor do controllingu, projektů, kalkulací, rozpočtů.
 • Tipy na obvyklé i méně časté způsoby dosahování úspor.
 • Jak připravit a vést projekty úspor.
 • Plánování úspor.
 • Získáte Menu úspor, které obsahuje výčet možností úspor v nákupním procesu a povede Vás realizací úspor krok za krokem jednoduše a přehledně. Stane se nepostradatelným průvodcem a pomocníkem při Vaši práci na úsporách.

Pro koho je to určeno?

 • Nákupčí a manažeři nákupu, k jejichž práci patří dosahování úspor.
 • Majitelé a manažeři firem, kteří potřebují získat vhled do možností, jak se nákup může podílet na úsporách ve firmě.
 • Obchodníci, prodejci, kterým to umožní lépe poznat motivaci a potřeby nákupu.

Termín, místo, cena

 • 14. 03. 2023
 • Praha
 • 9 800,- Kč bez DPH

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.