Firemní tréninky

Firemní tréninky, workshopy i znalostní kurzy jsou vždy na míru. Níže uvedené akce jsou nejčastěji poptávané, nikoliv však jediné možné. Máte-li jiný požadavek, neváhejte s poptávkou a připravím pro vás řešení na míru. Každý trénink, workshop i znalostní kurz je vždy připravován předem se zapojením HR, manažera týmu i účastníků. Používám dotazníky, popis situací, online přípravu a další způsoby. Vždy volené podle potřeby s cílem, aby vlastní akce byla přesně cílená na potřeby, očekávání, cíle zadavatele. 

Skutečně každou akci připravuji individuálně. Proto pořebujeme pro přípravu určitý čas. Obvykle 1 měsíc. V krajním případě při intenzivním zapojení všech se dá zkrátit na 14 dnů.

Délka a forma  tréninků, workshopů. kurzů je vždy řešena na míru. V závislosti na cílech, počtu účastníků, úrovni dosavadních dovedností, rozptylu úrovně dovedností mezi účastníky, požadavku zadavatele na získané dovednosti. Obvyklá délka je 2 dny. Při malém počtu účastníků to může být 1 den. Při náročnějším zadání i 3 dny. Speciální formou je dlouhodobý rozvoj formou akademie firemního nákupu nebo Akademie vyjednávání v nákupu, kde je obvyklý rozsah 6 dnů. 

Po skončení ode mě vždy obdržíte zpětnou vazbu a zprávu s hodnocením a doporučením co dál. 

Tvorba komoditní strategie v nákupu

Na tréninku se naučí nákupčí vytvářet, prezenovat, obhájit a v praxi využívat komoditní strategii jakékoliv nákupní kategorie podle unikátní v praxi ověřené metodiky. 

Trénink cenových jednání pro nákupčí

Trénink nákupního vyjednávání zaměřený na operativní i strategická cenová jednání a jednání o zvyšování i snižování cen s dodavateli. 

Akademie firemního nákupu

Nákupní tým získá komplexní znalosti a dovednosti přesně na míru, tak aby mohl  řídit nákupní proces a získávat z trhu ty nejlepší podmínky.

Výběrová řízení v nákupu

Kompletní know how pro výběrová řízení a poptávky. Formy, průběh, jaké kdy zvolit. Jak z něj vytěžit ty nejlepší podmínky. Praktické sestavení VŘ přímo na tréninku.  

Máte zájem o firemní trénink?