Kdo jsem, co umím, co mám za sebou

Proč tohle píšu

Psát sebeprezentaci není jednoduchá věc. Najít tu správnou míru už vůbec ne. Hranice mezi sebeprezentací reálně existujících doložitelných zkušeností a dovedností, a mezi chlubením je tenká a snadno překročitelná.

Je mi jasné, že důležité pro vás je vidět co dělám, jak to dělám a čím je to pro vás užitečné. To si můžete přečíst zde.

Jsem hluboce přesvědčen o tom, že kromě toho máte vědět, kdo to dělá a co má za sebou. Co mě opravňuje k tomu pracovat pro vás, jaké mám zkušenosti a kompetence získané praxí. Chci, abyste viděli, že nejsem žádná rychlokvaška, co si přečetla pár pouček a poučuje ostatní. Chci, abyste věděli, že vše co pro vás dělám, je podloženo praxí, tvrdě odpracováno a přetvořeno na užitek pro vás.

Snad jsem našel tu správnou vyváženost, která Vám ukáže mé zkušenosti a kompetence, obojí zasazené do kontextu. Je to delší než obvykle, ale čím více toho o mně budete vědět, tím bude Vaše rozhodnutí o tom se mnou spolupracovat kvalitnější. A tím kvalifikovaněji se můžete rozhodnout.

Obojí je totiž důležité. Rozhodně Vám to pomůže při rozhodování. A pokud potřebujete vědět více, klidně mi napište nebo zavolejte a ptejte se. Na cokoliv. Nejsou špatné otázky, jsou jen špatné odpovědi.

Kdo jsem

Jsem ryzí pragmatik a praktik

Fakt hodně. Některým lidem to vadí. Chápu, jsme různé osobnosti. V nákupu a obchodu jde o byznys, o peníze. O hodně peněz, mnohdy i o přežití firmy, o zachování si práce. A tam je třeba pragmatismu a zkušeností z praxe.

Umím se rychle zorientovat

Práce v krizovém managementu a následně v nákupu mi naučila schopnosti rychlé orientace v problému, situaci. Provést rychlou analýzu a konat. To se teď hodně hodí. Prostředí trhu je nejisté, rychle se mění, na řadu dějů nemáme přímý vliv, ale musíme s nimi počítat a odhadnout vývoj. Schopnost analýzy a rychlého vyhodnocení a přizpůsobení se, je teď zásadní. Přirovnání situace k VUCA světu, které se £ používá, je více než výstižné.

Řeším problémy racionálně, efektivně, hned

Netahám do toho emoce. Líbí se mi heslo „je to jenom byznys, nic osobního“. A také že „někdo musí být ten zlej“ občas i to je potřeba. Pak je lépe, když je to někdo z venku. Ale umím zapojit i ty emoce, na různé způsoby. Umím být i vstřícný a citlivý, když to věci pomůže.

Umím mluvit a komunikovat s lidmi, nákupčími, obchodníky, managementem,
interními útvary

Naučila mě to praxe. Najít si ke každému cestu a jít společně k cíli. Často jde o komplikované, nelehké situace, o to říci nepříjemné věci, tak aby je druhý přijal. Tohle umím fakt dobře. Ne školení, ale praxe mi to naučila.

Jsem analytický introvert

Někdo to skrývá, Já se tím chlubím. Je to přednost. Je s tím totiž spojená schopnost vynikajícího naslouchání, schopnosti zjistit informace, pochopit o co jde, vše vyhodnotit, analyzovat všechny vlivy a kvalifikovaně připravit návrh na postup nebo rovnou rozhodnout. Nevařím z vody, domněnek, předpokladů, ale z faktů, čísel.

Při vzdělávání vždy sleduji více linií

Získání znalostí, dovedností, motivaci a sdílení zkušeností. Znalosti jsou podmínka, ale nezbytné je umění přeměnit je na skutečné dovednosti v praxi. Bez motivace proč bychom to měli dělat je obojí na nic. A pokud je Vás v týmu více, tak neocenitelným zdrojem rozvoje je vzájemné sdílení zkušeností. Pro mě jsou všechny tyhle linie rovnocenné.

Moje profesní kompetence

9 let obchodník, manažer a ředitel obchodní společnosti

Prodej B2B zákazníkům (i když tenkrát se tomu ještě tak neříkalo). Zkušenosti získané od raných devadesátek až k přelomu století. 9 let drsné obchodní školy při prodeji, budování a vedení týmů. Cesta od řadového prodejce až po ředitele obchodní firmy. Naučil jsem se prodávat, obchodovat, vyjednávat, vést a motivovat prodejce.

2 roky krizový manažer firem

2 roky strávené zachraňováním firem před krachem. Nejnáročnější roky mého profesního života. Od řízení obchodu, přes řízení stovek lidí až po finanční řízení a jednání s bankami, kterým jsem neměl co nabídnout. Zažil jsem nejtěžší vyjednávání a komunikační situace mého života. Naučil jsem se vyjednávat v situacích, které ostatní považovali za prohrané a najít cestu tam, kde není alternativa, a musíte se domluvit, i když druhá strana nechce. Naučil jsem se komplexnímu pohledu na řízení celé firmy a pochopil jejich fungování. Což se později v nákupu fakt hodilo.

12 let manažer nákupu

Poslední štace krizového managementu se proměnila ve 12 let budování nákupního týmu a moderního nákupu a konečně jsem našel svou vysněnou profesi. Byl jsem najat jako krizový manažer nákupu do firmy s obratem 10 mld. + a zodpovědností za nákupní obrat 1 mld. +. Po extrémně těžkém roce, kdy jsem nákup jakž takž postavil na nohy jsem zůstal v nákupu. Přestoupil jsem od firmy zajišťující krizový management k novému zaměstnavateli. Byl to přestup roku včetně pořádného odškodného pro stávajícího zaměstnavatele. 12 let úspěšné kariéry šéfa nákupu a cesty od MTZ k k modernímu centrálnímu nákupu, jednoho z nejlepších v té době. 2 mld. + nákupního obratu (přímý materiál, pomocný a režijní materiál, služby, investice, opravy).

  • 2000 + nákupních vyjednávání
  • 10000 + poptávek
  • 1000 + výběrových řízení
  • 10 + úspěšných projektů úspor v nákupu
  • 8 + nákupních útvarů centralizováno do jednoho centrálního nákupu

Elektronizace (tenkrát jsme ještě neznali slovo digitalizace) nákupního procesu (jako jeden z prvních nákupních útvarů v ČR už v roce 2009).
Kompletní vytvoření, nastavení a uvedení do praxe nákupních procesů a jejich pravidel (ze stavu, kdy si nakupoval kdo chtěl jak chtěl, co chtěl).
Přetvoření role nákupu z MTZ jako transakčního útvaru (vystavování objednávek) k modernímu komoditně řízenému nákupu.
Realizace katalogového nákupu, kdy mnoho lidí ještě vůbec nevědělo, co to slovo znamená.
Práce nákupu formou komoditních strategií (strategii nákupních kategorií), kdy bylo category management cizí slovo, kterému skoro nikdo nerozuměl.
Posledních několik let jsem byl opakovaně zván ke sdílení našich zkušeností a postupů na konference, semináře, workshopy, tréninky a to byl počátek další profesní etapy, která trvá dodnes.

11 let lektor, konzultant, trenér prodejních, nákupních a vyjednávacích
dovedností

Od roku 2011 jsem tvůrce vzdělávacích programů pro nákupčí a obchodníky, lektor, trenér obchodních, nákupních a vyjednávacích dovedností, konzultant, realizátor projektů v nákupu a prodeji. Vše co jsem se naučil a získal v předchozích profesních etapách je nyní k dispozici mým klientům. Do této doby (polovina roku 2022):

  • 10000 + nákupčích a obchodníků prošlo mými vzdělávacími programy
  • 200 + realizovaných firemních zakázkových rozvojových programů
  • 30 + projektů v nákupu a prodeji (analýzy a nastavení procesu, úspory, prodejní a nákupní proces, strategie nákupu, strategie prodeje, komoditní strategie)
  • 50 + realizovaných firemních nákupních akademií, komplexního dlouhodobého rozvojového programu pro nákupní týmy (od roku 2012)
  • 10 + realizovaných firemních akademií B2B obchodu (od roku 2017)

Jednou jeden z účastníků školení řekl „podle Vašich not nakupuje půlka republiky“.
No možná nadnesené, ale možná ne daleko od pravdy. Pracuji pro firmy napříč obory, velikostí a formami vlastnictví.
Od rodinných firem až po nadnárodní korporace.
Od obratu desítek milionů a ž po desítky miliard.
Od nákupních týmů tvořených několika málo nákupčími až po velké nákupní týmu s desítkami nákupčích.
Od komoditního, operativního, strategického až po projektový nákup.
Od výrobních firem, přes finanční společnosti, automotive, dopravce až po e-shopy.
Všechny spojuje, že mají svůj prodej a nákup.
Zkušenosti vlastní praxe, zkušenosti sdílené z 33 let praxe jsou Vám k dispozici.
Využijte je a zkraťte si cestu k úspěchu.

Jak se přesvědčit o mé kompetenci

01

Pracuji pro management

šéfy nákupu, šéfy obchodu, nákupčí, obchodníky. Znám Vaši práci. Dělal jsem jí. Vím, s čím se potýkáte. Umím Vám s tím pomoci. Proto píši toto představení, nezvykle dlouhé. Protože považuji za důležité si opravdu sednout a chci Vám dát možnost posoudit to předem.

02

Přečtěte si články a příspěvky

na blogu, spojte se se mnou na LinkedIn (kde hodně publikuji) a seznamte se s mými názory, zkušenostmi a kompetencí.

03

Chápu, že se chcete přesvědčit

o kompetenci. Pokud nestačí, co jsem uvedl, rád při osobním jednání sdělím své konkrétní zkušenosti, ale vždy anonymizované (uvedu například, že se jedná o firmu ze strojírenství podobné jako vaše). Je to sice cesta mimo marketingové trendy, ale jsem tu, abych vám pomohl a přinesl úspěch a užitek, ne abych se
chlubil s kým spolupracuji.

04

V naprosté většině případů

mě firmy vyhledají sami a osloví ke spolupráci. Na doporučení, na základě mého publikování na blogu a Linkedin, na základě poslechu podcastů, kam jsem zván. Zkuste to i vy a zjistěte jaký užitek vám mohu přinést.