Procesy a strategie

Analýza nákupních procesů a organizace nákupu

 • Vaše nákupní procesy rozeberu, detailně prozkoumám, opravím a vrátím Vám je v plné síle a s novou energií.
 • Provedu analýzu Vašeho nákupního procesu a najdu místa zefektivnění, zvýšení výkonnosti a úspor.
 • Zahrnu vše od plánování, tvorby zadání, specifikaci, požadování, výběr dodavatele a nákup. Celý průběh nákupního procesu.
 • Připravím Vám plán realizace opatření. Nebo je Vám pomohu zrealizovat.
 • Víte, že až 70 % příležitostí ke zlepšení nákupního procesu se nachází mimo útvar nákupu v ostatních útvarech a částech procesu?

Analýza obchodního procesu

 • Přestaňte si dávat vlastní góly podceněním interní části obchodního procesu.
 • Prodávají všichni, kdo jsou v kontaktu se zákazníkem. Jen to možná ještě neví.
 • Detailně prozkoumám všechny zákoutí obchodního procesu.
 • Vyslechnu všechny, co se na něm podílí a všechny, kteří komunikují se zákazníkem.
 • Identifikujeme slabá místa a odstraníme je. Nastavíme novou komunikaci.
 • Už se Vám v obchodním procesu neztratí žádná příležitost. Všechny využijete na maximum.
 • Je vhodné, aby pro maximální využití výstupů analýzy obchodního procesu následovala tvorba strategie obchodu.

Strategie nákupu

 • Připravím s Vámi nové strategie nákupu jednotlivých nákupních kategorií pro aktuální tržní situaci.
 • Vytvoříme komoditní strategie klíčových nákupních kategorií, které vám zajistí lepší využití možností trhu a výhodnější podmínky od dodavatelů.
 • Budu Vašim průvodcem při tvorbě celkové strategie Vašeho nákupu.
 • Upravíme Vaše postupy vyjednání a výběru dodavatelů. Dostanete z trhu více za méně.
 • Provedu Vás důležitými vyjednávání a výběrovými řízeními.
 • Budu Vašim průvodcem od přípravy, tvorby strategie až po realizaci.
 • Společně vytvoříme funkční interní pravidla sourcingu.
 • Nalezneme skutečné úspory na vstupu do firmy tak, aby se to nepoznalo na výstupu.

Strategie obchodu

 • Pomohu Vám získávat zakázky u firemních zákazníků i v době extrémně složité situace na trhu.
 • Zvýšíme Vaši úspěšnost v získávání zakázek, ve vyjednávání a výběrových řízeních u firemních zákazníků.
 • Identifkujeme užitek pro Vaše zákazníky a uděláme z něj klíčový bod Vaší strategie.
 • Nastavíme strategii pro zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních a vyjednáváních.
 • Maximalizujeme Váš obrat i marži.
 • Aktuální situaci může být skvělou příležitostí k posílení pozic na trhu. Firemní zákazníci hledají skutečnou hodnotu a užitek. Vím, jak ho u vás najít a využít.
 • Je vhodné, aby tvorbě strategie obchodu předcházela analýza obchodního procesu.
 • Ať už si vyberete z výše uvedených typových projektů nebo sestavíme projekt individuální pro Vás tak spolupráce vždy probíhá v krocích, které Vám dávají neustále plnou kontrolu na průběhu projektu.

Máte zájem o analýzu a strategii?