Excellent Procurement/Sales negotiator

Proč "Excellent Procurement/Sales negotiator" 

 • Tento dvoudenní trénink pro max 6 zkušených profesionálních nákupních i obchodních vyjednavačů je výjimečný.

 • Stejně jako špičkový profesionální sportovci tak i špičkový vyjednavači musí trénovat, aby se udrželi formu. A ideálně trénovat s těmi nejlepšími, trenérem i tréninkovými partnery, jen to posouvá vpřed. Žádná průměrnost. 

 • Firmy potřebují nejlepší  vyjednavače. Obrovsky to pomůže jejich byznysu zvláště v těchto a nastávajících těžkých časech. Vidím v praxi ten obrovský rozdíl ve výsledcích mezi průměrnými a špičkovými vyjednavači. Nevyčíslitelné. 

 • Skokově (posuzováno na základě výsldků absolventů mých tréninků) zlepšíte výsledky svých vyjednávání a tím zásadně zlepšíte konkurence schopnost vaší firmy a její pozici na trhu.

Co se naučíte?

 • Budeme trénovat pokročilé techniky, běžně nevyužívané - jak co říci a jak přitom neverbálně komunikovat, vyjednávací okna, vysoká škola mlčení a naslouchacích technik, práce s emocemi, techniky shrnutí a přeformátování, přehození výhýbky, práce se zkusmými návrhy, pokročilé techniky vedení jednání, formulace požadavků, kotvy, odvedení pozornosti, a další. 
 • To co už umíte se naučíte přizpůsobovat současné tržní situaci pro dosažení ještě lepších výsledků.
 • Odhrneme profesní slepotu, zajeté koleje, zvyky z minulosti. a společně vstoupíme do nového věku byznys vyjednávání. 
 • Natrénujeje si vaše nákupní i porodejní  situace z dalšími špičkovými nákupními vyjednavači a se mnou. 
 • Vystavím Vás těm nejnáročnějším sitaucím, které mohou nastat a vy je budete umět vyjednat. 
 • Získáte novou energii, odvahu, tah na branku, 

Proč se mnou?

 • 25 let praxe v nákupu a prodeji. Tisíce jednání. Trénoval jsme týmy více než 200 firem. Mými tréninky prošlo přes 5000 nákupčích a obchodníků,  desítky tvorby příprav a vyjednávacích strategií pro firmy, zkušenosti z krizí, růstu, nedostatku, růstu i poklesu cen. Zkušenosti z mnoha oborů – strojírenství, automotive, logistiky, služeb, finančních institucí, e-shopů , obchodních řetězců a jejich dodavatelů. Zkušenosti z mnoha tisíc jednání, které jsem osobně vedl. Orientace na těžká až beznadějná, zablokováná jednání, bez alternativy, s nutností se dohodnout a slabou pozicí vůči monopolnímu dodavateli či vyjednávání obchdoníků ve velmi konkureenčním prostředí. Zvyšování i snižování cen. 

Jaký bude program?

Trénink, trénink a jen trénink. 

Trénování vašich situací (předem připravených) + konkrétních sitaucí během vyjednávání. Natáčení na kameru. Záznamy si odnesete. Detailní rozbor, analýza, společná zpětná vazba. Partnerem Vám budu já, abych Vás vystavil opravdu náročným sitaucím. 

Trénink mentální odolnosti a připravenosti na nejtěžší jednání.

Vzájemné sdílení těch nejlepších. 

Z témat vybereme v rámci přípravy to co vás zajímá. 

 • Vyjednávání ve slabé pozici a bez alternativy
 • Vyjednávání pod tlakem s agresivními a silně kompetetivními  vyjednavači.
 • Zablokovaná vyjednávání. Vyjednávání ve slepé uličce.
 • Emočně vyhrocená jednání.
 • Konfliktní vyjednávání.
 • Manipulativní vyjednávání.
 • Vyjednávání s monopolními dodavateli, kterým je jedno, zda vám budou či nebudou dodávat.
 • Jak vyjednat změny cen. 
 • Pokročilé techniky, jak co říci a jak přitom neverbálně komunikovat, vyjednávací okna, vysoká škola mlčení a naslouchacích technik, práce s emocemi, techniky shrnutí a přeformátování, přehození výhýbky, práce se zkusmými návrhy, pokročilé techniky vedení jednání, formulace požadavků, kotvy, odvedení pozornosti, a další.
 • Pro obchodníky zaměřeno na jednání ze zkušenými nákupčími

Po tréninku vašich situací už vždycky budete vědět jak  a dosáhnete cílů. Budu vaším partnerem v jednání a vystavím vás reálným obtížným situacím. Když to zažijete, nezapomenete, prožijete a už vždycky budete vědět jak na to.

Budou to vaše jednání. Jaká si vyberte, jaká si připravíte předem z vaší praxe, co vy budete chtít trénovat. Zkusíme je na různé způsoby vyjednávání. 

Pro koho je to určeno?

 • Jen pro zkušené nákupní i obchodní vyjednavače s mnohaletou praxí. Optimálně šéfy nákupu a prodeje (ale není podmínkou).

 • Pro vás, kdo chcete být skutečnými špičkami (a mnohdy už jsou) v nákupním i obchodním  jednání.

 • Pro vás kde máte silnou motivaci se zlepšit a jste nároční k sobě i ostatním. 

 • Pro vás, kdo jste schopni dát i přijímat otevřenou přímou zpětnou vazbu. Napřímo, na rovinu.

Garantuji, že na tréninku budou jen zkušení vyjednavači. !!!

Termín, harmonogram, cena

 • 4. - 5.11. 2024 - volná kapacita
 • Maximální kapacita 6 účastníků
 • Harmonogram 9:00 - 16:30
 • Praha
 • Cena podzimu roku 2024 - 48 480,- Kč bez DPH
 • Cena bez DPH za jednoho účastníka.

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.