Tvorba komoditní strategie v nákupu

Přínos tréninku

 • Na tréninku se naučí nákupčí vytvářet a v praxi využívat komoditní strategii jakékoliv nákupní kategorie podle unikátní v praxi ověřené metodiky. Včetně vytvoření ročního akčního plánu pro systematické zlepšování.

 • Využití komoditních strategií v nákupu přináší skokové zlepšení práce a výsledků nákupu.

 • Získáte systém dokumentované znalosti nákupních postupů a nákupního know how. I po odchodu nákupčího zůstane ve firmě.

 • Způsob práce všech nákupčích bude jednotný a tudíž přehlednější, efektivnější a měřitelnější pro řízení, a sledování výsledků a výkonnosti.

 • Využijete do maxima know how všech účastníků nákupního procesu (nejen nákupčích) pro lepší výsledek nákupu.

 • Získáte úspory v nákupních podmínkách i v procesních časech a nákladech.

 • Získáte postup pro získání lepších podmínek od dodavatelů.

 • Budete mít úžasně transparentní a přehledný nákup.

Proč téma Tvorba komoditní strategie v nákupu?

 • Dokumentovaná nákupní znalost je jedno z největších bohatství firmy. A strategie nákupu klíčových nákupních kategorií mezi ně patří. Je to jedno z nevětších know how každé firmy s obrovským vlivem na náklady vstupů.
 • Postup nákupu musí být vždy výsledkem pečlivě zvolené strategie nákupu, managementu nákupního požadavku, harmonogramu průběhu nákupního procesu, optimálně zvoleného postupu výběru dodavatele a vyjednávání identifikace rizik a příležitosti. Vše obsahuje komoditní strategie jako klíčový dokument pro řízení nákupu příslušné nákupní kategorie.
 • Proto jsem vyvinul a v praxi úspěšně ověřil unikátní vlastní metodiku (jedinou v ČR) o dvanácti krocích, která je přizpůsobitelná a využitelná pro každou firmu.
 • Využití komoditních strategií zásadně zlepší váš nákupní proces i výsledky nákupu.

Obsah tréninku

 1. Nákupčí se naučí zjistit informace, vyhodnotit je a vytvořit tu nejlepší strategii nákupu jakékoliv nákupní kategorie. A připravit tak pole pro maximální vytěžení možností dodavatelského trhu a know how všech útvarů podílejících se na nákupním procesu, pro skutečné potřeby firmy. Prostě dosáhnout toho nejlepšího nákupního výsledku a celý postup mít zdokumentovaný jako know how firmy, nikoliv nákupčího.
 2. Na tréninku se naučí nákupčí pracovat s metodikou. Každý si vytvoří jednu vzorovou komoditní strategii, kterou se naučí vytvořit, srozumitelně prezentovat a vysvětlit a využít v praxi.
 3. Ke každé komoditní strategii vytvoříme akční plán rozvoje kategorie pro daný rok a příležitosti pro úspory a další zlepšení. Přehledně, srozumitelně, jasné úkoly, termíny, výstupy.
 4. Nákupčí se naučí způsob tvorby akčního plánu pro jakoukoliv nákupní kategorii.
 5. Zároveň vytvoříme plán tvorby komoditních strategií, na kterých už si mohou nákupčí pracovat samostatně.
 6. Vedení nákupu získá návod jak s nákupčími dále na komoditních strategiích pracovat.
 7. Na konci bude mít každý zpracovanou jednu vybranou komoditní strategii, kterou využije následně jako vzor pro další.

Pro koho je to určeno?

 • Pro nákupčí, manažery nákupu a všechny profese, které se podílí na nákupním procesu.

 • Pro management a majitele firem, kteří chtějí skutečně maximálně využít potenciál firemního nákupu.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.