Akademie firemního nákupu

Přínos akademie

 • Nákupní tým získá komplexní znalost a dovednost, tak aby mohl profesionálně nakupovat, vést celý nákupní proces a získávat z trhu ty nejlepší podmínky v souladus potřebami firmy.
 • AFN je vždy na míru současných a budoucích potřeb konkrétního nákupního týmu. Obsahem, formou i délkou.
 • Obvykle obsahuje témata Nákupní proces a management nákupního požadavku, výběr dodavatelů, úspory, management dodavatelů, vyjednávání s dodavateli, tvorbu komoditních strategií, digitalizace nákupního procesu.
 • Všechna témata pasujeme přímo na míru daného nákupního týmu a firmy. Žádné obecné poučky, případové studie. Konkrétní zacílení na to co opravdu potřebujete.
 • Často už v rámci AFN řešíme témata na skutečných projektech a úkolech, které aktuálně nákupčí řeší. To má největší dopad do jejich kompetence. Například připravujeme a realizujeme konkrétní výběrové řízení v souladu s metodikou, která je předmětem AFN.
 • AFN předchází důkladná příprava, analýza potřeb, komunikace s managementem nákupu i nákupním týmem.
 • Sledujeme linii znalostní, dovednostní, sdílení mezi členy týmu a motivace vše použít v praxi.

Proč téma Akademie firemního nákupu?

 • Už 10 let nahrazuje Akademie firemního nákupu chybějící komplexní vzdělání pro nákupčí. Za tu dobu se ukázalo, že rozvoj formou komplexní akademie na míru přináší výrazně vyšší kompetenci a profesionalitu nákupu než dílčí tréninky a školení.
 • AFN vychovává profesionální nákupčí, a nahrazuje tak chybějící možnost nákup vystudovat.
 • Dlouhodobost (obvykle 6 až 10 dnů po jednom či dvou dnech v rozestupu 14 dnů až tři týdny), kdy trvá i několik měsíců umožňuje propojit AFN s konkrétními nákupními projekty firmy a v mezidobí mezi moduly okamžitě uplatňovat získání znalosti a dovednosti v praxi.
 • Za 10 let prošlo AFN téměř 50 nákupních týmů.
 • Formu si lze dohodnout více jako znalostní nebo hodně praktickou nebo kombinovanou.
 • Rozvoj formou AFN výrazně zvyšuje ochotu a aktivitu nákupčích se rozvíjet a spolupracovat. Vidí totiž průběžně změny v praxi ve své práci.

Obsah akademie

 1. Úvodní workshop. Motivace, program, forma, analýza dotazníků, identifikace klíčových míst nákupního procesu. Intenzivní zapojení nákupčích do úprav obsahu a formy.
 2. Interní komunikace nákupu s dalšími útvary a profesemi, které se podílí na nákupním procesu a ovlivňují či vytváří podklady pro nákupní rozhodnutí.
 3. Průběh a řízení procesu nákupního požadavku, tak aby zadání reflektovalo skutečnou potřebu firmy, využívalo možnosti trhu a umožňovalo co nejlepší pozici vůči dodavatelům. Možnost přímo v rámci AFN mapovat a nastavit pravidla interní komunikace.
 4. Metodika a cesty pro dosahování úspor i v době rostoucích cen. Možnost s týmem vytvořit konkrétní plán projektu úspor přímo v rámci AFN.
 5. Výběrová řízení a poptávky v nákupu. Postupy pro různé formy poptávek a VŘ. Možnost v rámci AFN aplikovat na konkrétní VŘ.
 6. Management dodavatelů. Vše o práci, komunikaci s dodavateli. SRM a jak ho sestavit a využít. Shromažďování informací o dodavatelích. Hodnocení, kvalifikace, řízení dodavatelů.
 7. Komoditní strategie. Společná tvorba komoditních strategií nákupních kategorií, struktura, obsah. Unikátní metodika. Prezentace a akční plány nákupních kategorií.
 8. Vyjednávací know how. Workshop, znalostní základ, dovednosti, techniky, vyjednávací menu.
 9. Praktický trénink vyjednávání s dodavateli. Praktický trénink vyjednávacích situací účastníků. Natáčení, analýza, rozbor, zpětná vazba. Osobní vyjednávací know how.
 10. Materiály. Ke každému tématu obdrží účastníci sadu studijních materiálů, návody, postupy pro praxi.

Pro koho je to určeno?

 • Pro nákupčí, manažery nákupu a všechny profese, které se podílí na nákupním procesu.

 • Pro management a majitele firem, kteří chtějí skutečně maximálně využít potenciál firemního nákupu.

Zajímám se o akademii

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.