Výběrová řízení v nákupu

Přínos tréninku

 • Kompletní know how pro výběrová řízení a poptávky. Formy, průběh, jaké kdy zvolit. Jak z něj vytěžit ty nejlepší podmínky. 
 • Naučíte se pracovat  s variantami postupů, průběžně je upřesňovat a vyhodnocovat. Od komplexního výběrového řízení až po rychlou poptávku. Od velkého tendru s mnoha koly a jednáními s dodavateli až po rychlou e-aukci. Od komplexního hodnocení nabídek až po hodnocení podle ceny s dalšími kritérii pevně danými. 
 • Přímo na místě si můžete tvořit základ zadání a strategie svého konkrétního výběrového řízení. 

Proč téma Výběrová řízení v nákupu?

 • Výběrová řízení v nákupu se opět vrací do práce nákupu. V minulých letech vzhledem k sitauci na trhu zaznamenala útlum, ale nyní nastává jejich čas. 
 • Je načase si osvěžit, připomenout a aktualizovat dovednosti, jak provádět výběrová řízení na dodavatele.
 • Firmy se snaží měnit svá zadání pro dodavatele tak, aby bylo možné výběrové řízení, které může mít celou řadu různých forem.

Obsah tréninku

 • Jak maximálně využít výběrová řízení a poptávky v současné i budoucí situaci na trhu. Včetně zkušeností těch nejlepších.
 • Praktické příklady. 
 • Formy výběrových řízení a poptávek a jak zvolit to nejvhodnější.
 • Poctivé výběrové řízení krok za krokem aneb jak opravdu získat výběrovým řízení co nejvíce. 
 • Kritéria, hodnocení, způsoby vyhodnocení nabídek a práce s výsledkem výběrového řízení.
 • Kompletní průběh - příprava, zadání, oslovení dodavatelů, volba počtu a průběhu kol VŘ, vyhodnocení, závěr.
 • Jak dělat VŘ, když nemáme čas a přesto musíme najít tiu nejlepší nabídku.
 • Elektronizace výběrových řízení a poptávek. 
 • Praktická doporučení ze zkušeností aktuální situace na trhu. 
 • Spolupráce na výběrovém řízení napříč firmou. 
 • Všichni  získají kompletní sadu materiálů s praktickým know how pro výběrová řízení vytvořené na základě zkušeností těch nejlepších. 

Pro koho je to určeno?

 • Pro všechny manažery nákupu, nákupčí a další profese do jejichž pracovní náplně spadá realizace výběrových řízení a poptávek na dodavatele.
 • Pro majitele a ředitele firem, kteří chtějí poznat potenciál využití výběrových řízení pro firmu. 

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.