Komoditní strategie v nákupu

Proč téma „Komoditní strategie v nákupu“?

 • Komoditní strategie je z praxe vzniklá 12 bodová unikátní metodika pro řízení nákupu každé nákupní kategorie a neustále v praxi vylepšovaná. Její využití skokově akceleruje váš nákupní proces a nákup. 
 • Komoditní strategie je aktuálně nejužitečnější metodika pro firemní nákup, která přizpůsobuje nákupní procesy a postupy aktuální sitauci na trhu a umožňuje čelit současným i budoucím výzvám trhu a nákupu plnit profesionálně svoji roli ve firmě. Umožní vám včas zachytit změny na trhu a upravit podle nich změna v nákupních postupech.
 • Používaná metodika je úspěšně ověřena na více než 1000 komoditních strategiích v praxi. 
 • Získáte systém dokumentované znalosti nákupních postupů a nákupního know how, který bude vždy aktuální. 
 • Objevíte nové dimenze zlepšení a úspor v nákupním procesu.

Co se naučíte?

 • Naučíte se  vytvářet a v praxi využívat komoditní strategii jakékoliv nákupní kategorie podle unikátní v praxi ověřené metodiky. Včetně vytvoření ročního akčního plánu pro systematické zlepšování.
 • Naučíte se propojovat a vylepšovat jednotlivé fáze nákupního procesu do celku a tím výrazně zlepšovat efektivitu i výsledek nákupu. 
 • Objevíte nové postupy pro realizaci úspor ve všech částech nákupního procesu a pro získání lepší pozice na trhu vůči dodavatelům. 
 • Vše si sami na místě vyzkoušíte na své vybrané nákupní kategorii. 

Proč se mnou?

 • Metodiku komoditní strategie jsem vytvořil v praxi  a využilo ji již několik desítek nákupních týmů. Celkový počet vyvořených komoditních strategií přesahuje 1000.
 • Uplatňuji pouze praktický přístup vedoucí k okamžité aplikaci získaných dovedností v praxi. 
 • Přímo na místě s vámi vytvářím vaše vzorové komoditní strategie, které vám budou sloužit jako šablona pro další. 
 • Mám 24 let praxi v nákupu. Realizoval jsem vzdělávání a rozvoj pro nákupní týmy více než 200 firem a více než 5000 nákupčích. 
 • Jsem v neustálém kontaktu se svými klienty v nákupu, takže přesně vím, co se na trhu děje a co nákup potřebuje. 

Jaký bude program?

 • Určeno pouze pro max 4 účastníky. Důvodem je náročnost programu a aby si každý odnesl svou komoditní strategii. Porgram je velmi praktický  a náročný.  
 • Práce pro účastníky začíná ještě před zahájením tréninku a to  přípravou a komunikací s lektorem na zákaldě předem zaslaných materiálů a pokynů. Důvodem je nutnost přípravy na vlastní trénink, aby proběhl s maximálním užitkem pro účastníky. 
 • Jak zjistit informace, vyhodnotit je a vytvořit tu nejlepší strategii nákupu jakékoliv nákupní kategorie. S ní  maximálně využit možností dodavatelského trhu a know how všech útvarů podílejících se na nákupním procesu. Prostě dosáhnout toho nejlepšího nákupního výsledku a celý postup mít maximálně efektivní, transparentní a  zdokumentovaný jako klíčové nákupní know how. 
 • Praktická práce s metodikou komoditní sttrategie.  Každý si vytvoří jednu vzorovou komoditní strategii, kterou se naučí vytvořit, srozumitelně prezentovat a vysvětlit a využít v praxi.
 • Ke každé komoditní strategii si vytvoříte akční plán rozvoje kategorie pro daný rok a příležitosti pro úspory a další zlepšení. Přehledně, srozumitelně, jasné úkoly, termíny, výstupy.
 • Zároveň vytvoříme plán tvorby komoditních strategií, na kterých si můžete pracovat samostatně.
 • Získáte návod jak na komoditních strategiích dále pracovat.
 • Na konci bude mít každý zpracovanou jednu vybranou komoditní strategii, kterou využije následně jako vzor pro další.

Pro koho je to určeno?

 • Největší přínos má pro zkušené a motivované nákupčí a manažery nákupu, kteří aktivně pracují s nákupními kategoriemi. 

Termín, místo, cena

 • 14. - 15. 05. 2024 - 3 volná místa
 • Kapacita maximálně 4 místa
 • Harmonogram 9:00 - 16:30
 • Praha, Klimentská 50
 • Cena 2024 - 42480,-Kč   
 • Cena bez DPH za jednoho účastníka
 • Při registraci uveďte prosím termín na který se registrujete.
 • Pokud si trénink platíte ze svých vlastních prostředků pro svůj osobní rozvoj,spojte se se mnou telefonicky, nebo e-mailem. 

Chci trénink hned objednat

Chcete si rovnou objednat trénink,
tak pokračujete správně níže.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.