Trénink pro obchodníky na zvyšování cen

Přínos tréninku

 • Po tomto tréninku jsou obchodníci až o vyšší desítky procent úspěšnější ve vyjednání zvýšení ceny na základě zvýšení cen vstupů.
 • Získáte a naučíte se používat v praxi ověřené know how jak postupovat při přípravě, oznámení, vyjednávání o zvýšení ceny, abyste zvýšili pravděpodobnost přijetí zvýšení nakupujícím.
 • Ukážu vám jak se vyhnout chybám při řešení zdražení se zákazníky, které vás úplně zbytečně stojí peníze na neakceptovaném zvýšení ceny.
 • Naučíte se využít jednání o zvyšování cen k posílení vztahu důvěry a kompetence a dlouhodobé spolupráce se zákazníkem.
 • Natrénujete si jednání o zvyšování cen se zkušeným nákupčím a budete připraveni na skutečná jednání s nákupčími.
 • Získáte rutinu, sebevědomí a jednání o zvyšování cen se pro vás stane běžnou součástí komunikace se zákazníkem bez obav z narušení vztahu.

Proč téma Tvorba komoditní strategie v nákupu?

 • Zvyšovat ceny musí teď každý dodavatel, každý prodejce a obchodník. Častěji a více než kdykoliv v minulosti. 
 • Nikdo nezažil takto těžkou situaci, na kterou je třeba k tradičním postupům jednání přidat nové, aktualizované. 
 • Úspěšnost ve zvyšování cen, v promítání zvyšujících se nákladů na vstupy do zákaznických cen se stává hlavním faktorem konkurence schopnosti  firmy na trhu a v některých případech i přežití firmy.
 • Tohle téma je dnes pro obchodníky zásadní a málokterý s ním má zkušenost (vlastně v tomto rozsahu nikdo).
 • Zdražování se stává každodenní součástí života obchodníka a musí ho bravurně zvládat a vytvořit si potřebnou rutinu. Vytvářet si ji v praxi je poněkud drahé. Proto je zde unikátní trénink zaměřený na prosazení potřebné výše zvýšení cen u zákazníků na základě změn cen vstupů.

Obsah tréninku

 • Příprava informací, cílů, strategií a podkladů na vyjednávání o zdražování.
 • Jak vyjednávat s různými osobnostními typy na straně nákupu.
 • Volba strategie. Výše zdražení, další požadavky, styl vyjednávání.
 • Práce s rozpadem ceny a zdůvodnění zdražení.
 • Využití jednání o zvýšení ceny k navázání a utužení vztahu a rozšíření spolupráce.
 • Praktický trénink jednání o zvýšení ceny se zkušeným nákupčím v konkrétních situacích účastníků.
 • Zpětná vazba, osobní vyjednávací know how, check list pro přípravu i jednání.
 • Řešení vašich dotazů, témat, konkrétních situací z vaší praxe.

Pro koho je to určeno?

 • Pro všechny obchodní týmy a další profese, které projednávají, zúčastňují se jednání nebo připravují podklady pro jednání s firemními zákazníky (zejména tam, kde na druhé straně vyjednávání nákup).
 • Skutečně pro všechny, neboť všichni musí zdražovat a kdo nebude nepřežije.

Zajímám se o tento trénink

Potřebujete zjistit ještě další informace?
Napište, co vás zajímá níže.